Machon Shilo

תרמו למכון שילה

סכום:

Easy Joomla Paypal Payment / Donations Module

הרב עובדיה: אסור להתיר קטניות לאשכנזים

הרב עובדיה: אסור להתיר קטניות לאשכנזים

בשיעורו השבועי מבהיר הרב עובדיה יוסף את עמדתו בסוגייה החמה של פסח: "יבוא אשכנזי ויאמר לי: 'יש לי איזה שוקולד, לא יודע אם יש בו קטניות או לא קטניות. אם היה ספרדי הייתי אומר לו: 'לך תאכל! מה קטניות?'. אבל אשכנזי? לא. זה 600 שנה אנשים נוהגים כך"

קטניות לאשכנזים